Уроци по рисуване за начинаещи художници

 

Уроци по рисуване за начинаещи художници са построени по такъв начин, че да се научи да рисува с молив и бои може всеки учащ, дори и с нулево ниво на знания и навици.

Рисуване онлайн (прочетете повече)

Ние построяваме занятията си на принципа от простото към сложното, като започваме от изобразяването на прости елементи и предмети, като постоянно усложняваме и усъвършенстваме техниките на рисунката и живописта.

Начинаещ художник може да стане ученик без значение от възрастта и опита. Основното е желанието да се учи да рисува, а за да усвои техниката и разбере методиката на водене на рисунката ще му помогне преподавателят.

        Уроците по рисуване за начинаещи в Варна включват в себе си усвояване на основите на композицията. Преподавателят ще ви разкаже за тайните на изобразяването на предмети от натура, за понятията линейна и въздушна перспектива. Ще научите за правилата на съчетаване на различните цветове и за колорита на цвета. Ще се научите правилно да нанасяте боята с четката, докато се занимавате с живописта, а също и много други неща.

На уроците за начинаещи вие ще можете да създавате рисунки в графична техника, акварел и маслена живопис.

Под ръководството на нашите преподаватели ще откриете за себе си прекрасния свят на изкуството и след няколко урока ще можете да нарисувате своите първи прекрасни картини.

 

Общи сведения за композицията 

Композицията е основата на основите за всеки един художник, независимо от жанра или стила на изобразително изкуство, с който той се занимава. Няма как да избегнете композицията, дори да сте решили да направите революция в изкуството, да се посветите на абстрактния жанр и да нарушите всички закони на художественото изкуство.

Първото осъзнаване на законите на композицията може да се сравни със събуждане от продължителен сън. Начинаещият художник, който постепенно научава за основните закони за изграждане на композицията, изненадано усеща как му се отварят очите, как много неща стават прости и ясни, в процеса на работа се появява сигурността, че е на прав път, и хоризонтите на творчеството се разширяват.

Освен това, доброто познаване на композиционните правила е необходимо, за да бъдат правилно анализирани както вашите, така и работите на други хора. След като получите базови познания за композицията, може смело да започнете да вграждате свои композиционни ходове, като проявите своята индивидуалност и оригиналност.

И така, от какво започва композицията?

Всъщност, композицията започва още преди да сте взели в ръка молив или четка. Първото, което трябва да реши всеки иден художник, който е готов да пристъпи към работата над картината, е какви ще бъдат пропорциите, размерът или форматът на вашето платно или лист хартия. Как ще го обърнете – хоризонтално или вертикално спрямо групата обекти, които ще бъдат изобразени на него. Как ще бъдат разпределени предметите спрямо краищата на платното или хартията. Колко място ще заема на листа цялата група обекти, колко голяма или колко малка ще е тя.

Общи сведения за композицията ...

 

 


 Серия уроци как да създадем учебен натюрморт

Ще научите как се прави композицията на натюрморта, ще се запознаете с такива понятия като „скала“ или силует на група предмети, ще научите похватите, чрез които се проверява точността на измеренията, техниките на изграждане на предметите, етапите на построяване на графичното изображение... и резултатът ще бъде първият ви, достоен за един истински художник, натюрморт!

Учебен натюрморт – Част 1. Композиция

Учебен натюрморт – Част 2. Разбирането за „скала́“ и разчертаване на о́сите

Учебен натюрморт – Част 3. Изграждане на предметите

Учебен натюрморт – Част 4. Щрих, стадии на изпълняване на графичното произведение

20150503 231022

 


Светлина и сянка

В тази статия ще поговорим за това как се разпространява светлината върху предметите и какво трябва да знае начинаещият художник преди да започне работа върху постановката.

Светлина и сянка

image 01 05 15 10 16 6


Меки материали в рисуването

Degas Edgar Blue Dancers buy prints bОсвен графиката с молив, художниците използват разнообразни меки материали за рисуване.

Към тях се отнасят различните видове пастели, въглен, пресован въглен, сангин, сепия и други.

Ще се спрем на някои от по-важните от тях.

 

 

Меки материали в рисуването

 

 

(прочетее повече)

 


 

Рисуване на натюрморт, с акварелни бои

Днес ще рисуваме с акварелни бои натюрморт, съставен от четири предмета. Вие трябва да нарисувате с  бои синя ваза и плодове.

Рисуване на натюрморт с акварелни бои

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Живопис с маслени бои   

Уроци по рисуване на картини с маслени бои

История на възникването на маслената живопис

Какво трябва да знаете, за да започнете да рисувате върху платно с маслени бои

Владеенето на майсторството на маслената живопис се смята за върха в творчеството на всеки един начинаещ художник. Без да омаловажаваме значимостта на другите техники на рисуване, трябва да отбележим, че голяма част от известните световни шедьоври са били нарисувани именно в техниката, наричана маслена живопис...(прочетете повече) 

 

 

 

 

 


Система на основните и допълнителните цветове 

Системата на основните и допълнителните цветове трябва задължително да се изучава от учениците на уроците по рисуване във Варна, тъй като познаването на особеностите на цвета играе много важна роля 

при създаването на живописни произведения.

 

 

 

 

 

 


Построение на човешката фигура 

 Започваме с разположението на човешката фигура върху взетия от нас лист за рисуване. Първо определяме мащаба на фигурата, нейните две крайни точки – отгоре и отдолу, за да не се получи така че фигурата ни да излиза извън взетия от нас размер на листа. 

(прочетете повече)

 

 

 

 

 

 

 

 

  

arteducation.bg@gmail.com

Уроци се провеждат 

 в центъра на Варна, на 3 минути пеша от Катедралния събор! булевард Мария Луиза, 3-А

 

         Следвам за нас

                  

ПРОДАЖБА НА КАРТИНИ И ЖИВОПИС В БЪЛГАРИЯ

  Рисунки върху стени в интериора

  Ние не само преподаваме уроци по рисуване и живопис! Ние създаваме художествено рисунки върху стени в интериора! Вижте нашите работи по стенописи тук!

  murals

  Нова услуга на курсове във Варна

  Рисуване на картина по Ваша поръчка в екип с Вас

  Курсове по рисуване

  Уроци по рисувани за възрастни във Варна! Каним на нашите уроци ! 

  We use cookies themselves to improve the browsing experience on the Web. If you continue to browse we consider that you accept the use.