Рисуване с молив

 Рисуване с молив

Рисуването с молив е много важна техника за всеки начинаещ художник. Всяко едно рисуване започва от молив и лист хартия. Дори големите картини и сюжетите им художниците често нахвърлят първо върху неголям лист хартия, за да ги пренесат после върху платното.

 Умението да рисевате добре с молив не е по-малко важно и при работата с маслена живопис. Все пак именно с молива върху хартията се отличава майсторството да рисуваме леко и безгрешно всякакви обекти.

При работата с маслени бои вместо молив ще държите четка, а гумичка няма да имате. Поради тази причина от това колко точно сте се научили да рисувате с молив зависи и качеството на рисунъка ви с масло.

Живописта е тон плюс цвят, а умението да се работи с тоновете се придобива именно при работата с молив.

С какво все пак започва работата върху всяка рисунка или картина?

        Първо художникът с леки линии набелязва къде ще се намира обектът му на листа. На този етап е важно предметът, който изобразяваме, да не е твърде голям за листа или платното. Или пък да е твърде малък.

Важно е той да бъде хармонично разположен в пространството на листа и да изглежда естествено. След това групата от предмети или сложният обект се разбиват на отделни части. Техният мащаб и размери се сравняват помежду си и се уточняват пропорциите.

След като сме определили размерите на предметите е необходимо да ги изградим. (Изграждането на предметите вижте тук.)

Сега е настъпил моментът за светлосенковото решение. За това взимаме мек молив, 3B и покриваме всички засенчени части на предметите с универсален скосен щрих, който се прави отдясно наляво и отгоре надолу.

Нужно е да покрием предмета с един щрих. Всеки предмет има своя собствена и падаща сянка. С един кос щрих трябва да покрием и собствената, и падащата сянка на предмета.

     Това трябва да се направи за всички предмети. Когато в рисунката ни са защриховани всички петна на сянката, можем да пристъпим към разработването и уточняването на детайлите им.

На този етап трябва да уточним формата. Трябва да щриховаме по формата на предмета, т.е. да правим щрихи по линиите на формата му.

С напредването на творбата сенките трябва да бъдат все по-контрастни. Когато щриховаме сянката, можем да вземем по.мек молив. Когато щриховаме осветената част на предмета е по-добпе да вземем по-твърд молив. Сянката трябва да бъде подсилена, да стане по-тъмна.

Важно е да помним, че в сянката предметът притежава рефлекс. Рефлексът е отразена светлина. Особено важен е той при заоблените тела, такива като чаши, вази, ябълки и други предмети с кръгла форма.

Най-удобно е пъвно на защриховаме сянката. После с гумичката протриваме рефлекса. А после отново да защриховаме сянката и рефлекса с общ щрих по формата на предмета.

Внимавайте моливът ви винаги да е добре подострен. С подострен молив е по-лесно и по-приятно да се рисува.

Направете сянката по-тъмна. Светлата част на предмета трябва да се изсветли, затова я изтрийте с гумичка.

Светлата част на предмета наричаме петно на светлината. В нея трябва да щриховаме с твърди моливи.

Най-светлото място на картината е блика.   

Не забравяйте за въздушната перспектива. Законът на въздушната преспектива гласи, че онези предмети, които са по-близо до нас, се рисуват по-ярки.

Бялото се прави по-бяло, а черното – още по-черно.

Онези предмети, които се намират далеч от нас, се рисуват бледо. Ако предметът е много далече, той се вижда едва-едва и се рисува все едно е в мъгла.

Също така е важен композиционният център на картината. Всичко, което се намира в центъра и на преден план на картината, трябва да се рисува и щрихова по-ярко.

 

За начало е нужно да се научите да рисувате постепенно, а по-късно можете да усвоите техниката за създаване на тоналност на изображението с помощта на щриховане с обикновен молив.

Когато вие направите щриховането правилно, то ще видите, че рисунката е придобила определен оттенък. Колкото по-силно натискате молива, толкова по-тъмни ще са щрихите и обратното – колкото по-леко натискате, толкова по-светли са те. Това се нарича тоналност. Художниците винаги използват този похват, когато рисуват с молив.

По време на урок курсове по рисуване във Варна с помощта на тоналността се придава обем и дълбочина на обекта. На вас този метод също ще ви бъде от полза, ако искате черно-бялата ви рисунка да изглежда реалистично.

  Тоналността ще ви помогне да имитирате цветовете, да обозначавате сенките върху рисунъка. За смегчаване на ефектите на сенките можете да размажете щрихите с пръст или да използвате твърда гума. Яркостта на щрихите с молив зависи от твърдостта на графита, който има различни маркировки – НВ, В, 2В, 3B, 4B, и т.н. и т.п. Когато рисуване с обикновен молив е хубаво да имате под ръка няколко молива от различни марки.

 

Курсове по рисуване за деца (прочетете повече) продължават един - два часа.

 

Курсове по рисуване за възрастни (прочетете повече)  продължават два часа.

 

Уроци по рисуване на открито сред природата (прочетете повече)

 

Рисунки с молив (прочетете повече)

 

Уроци по рисуване с маслени бои (прочетете повече)

 

Също така можем да проведем с Вас индивидуално занятие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

arteducation.bg@gmail.com

Уроци се провеждат 

 в центъра на Варна, на 3 минути пеша от Катедралния събор! булевард Мария Луиза, 3-А

 

         Следвам за нас

                  

ПРОДАЖБА НА КАРТИНИ И ЖИВОПИС В БЪЛГАРИЯ

  Рисунки върху стени в интериора

  Ние не само преподаваме уроци по рисуване и живопис! Ние създаваме художествено рисунки върху стени в интериора! Вижте нашите работи по стенописи тук!

  murals

  Нова услуга на курсове във Варна

  Рисуване на картина по Ваша поръчка в екип с Вас

  Курсове по рисуване

  Уроци по рисувани за възрастни във Варна! Каним на нашите уроци ! 

  We use cookies themselves to improve the browsing experience on the Web. If you continue to browse we consider that you accept the use.