Учебен натюрморт - Част 3. Изграждане на предметите

След като сме разположили на листа групата предмети, поставили сме ги по местата им и сме уточнили мащаба им, е дошло времето да изградим всеки един предмет. Работата ни все още носи характер на ескиз, но вече всеки предмет има своя форма.

Тук бихме желали да предупредим начинаещите художници, които понякога, още преди да са нарисували предмета, започват да го изглаждат, като усърдно очертават елипси по оста на предмет, който още няма собствена форма. Посторяването няма да се справи с правилното изразяване на формата, характера и пластиката на предмета. Изкуството да рисуваш е основано върху внимателен анализ и изобразяването на натурата на око. Затова изобразяването на формата все пак е първично. Но с помощта на похватите за построяването ще можете да изравните предметите, да ги анализирате, да ги изучите по-добре и да уточните формата им.

20150503 230901

На практика, построяването представлява коректиране и поправяне на формата, нарисувана на 

око. Може да се каже, че изграждането на предметите обозначава нанасянето на телена 

конструкция върху предмета, която ни дава представа за устройството на предмета отвътре. 

Художниците сякаш виждат предмета от вътрешната му страна, все едно изведнъж е станал 

прозрачен.

 

 

Това „рентгеново виждане“ също е нужно да се развива у всеки един начинаещ 

художник, защото само ясното разбиране на конструкцията и устройството на изобразявания 

обект дава възможност той да бъде изобразен достоверно. Това е особено важно за онези 

предмети, чиито неточности в преспективата са особено видими.
 

Не по-малко важно е построяването на сеченията и доизглаждане на връзките на предмета с детайлите. Например е много важно внимателно да се рисуват местата, където носът на чайника се слива със самия чайник, дръжката на чашата –със самата чаша и т.н.

За да е по-лесно разбирането, можем да разделим изграждането на предметите на два аспекта:
 • Изграждане на въртящи се тела
 • Построяване на куб

Това, което е необходимо да запомните е, че за да изградите който и да е предмет, трябва да знаете как се построяват и куб, и въртящи се тела, тъй като всички предмети и обекти в заобикалящия ни свят са изградени по тези два принципа.

Построяване на въртящи се тела
 

Да разгледаме как се построяват въртящи се тела, като вземем за пример една бутилка. След като сме нарисували бутилката с нужната ни форма и сме проверили дали пропорциите ѝ са правилни с молив, трябва да изравним формата ѝ с помощта на построяването. До този момент вече би трябвало да сте прокарали централната симетрична ос и сега трябва да нарисуваме елипсите на местата, където формата се променя. Трябва да отбележим, че елипсите се рисуват само и единствено там, където формата се променя. Да рисувате елипси на други места е безсмислено, защото те могат да бъдат толкова, колкото искате. Но елипсата придобива смисъл, ако, например, рисувате етикет върху бутилката, който е разположен по елипсата. Или пък искате да покажете нивото на виното в бутилката. Това също е елипса.

 
Построяване на куб 20150503 230005

Когато се изгражда куб, трябва да се вземе под внимание линейната преспектива. Всички ние сме виждали железопътни релси, които сякаш се сливат в една точка в далечината. Това е оптична илюзия, която се нарича линейна перспектива.

Ако кубът е разположен фронтално, то той ще има една точка на пресичане, към която ще се стремят всички линии, които са перспективно продължение на страните му. Ако обаче завъртитите куба в ракурс, като например, в диметрична проекция, то точките на пресичане в куба ще станат две. Тези точки са разположени върху линията на хоризонта, а тя се определя от нивото на очите на всеки един от нас.

Когато изграждате кубче от натура, е важно да не допускате появяването на обратна перспектива. Но, за да сме честни, трябва да признаем, че художниците понякога я прилагат. Това е характерно за иконописните произведения, както, например, е изобразена повърхността на масата във великата икона на Андрей Рубльов „Троица“. Но в този конкретен случай художникът се е стремил да покаже, че рисува не земен, а божествен свят, който се подчинява на съвсем други закони на Вселената.

 

 
20150503 230323

Учебен натюрморт – Част 1. Композиция

Учебен натюрморт – Част 2. Разбирането за „скала́“ и разчертаване на о́сите

Учебен натюрморт – Част 3. Изграждане на предметите

Учебен натюрморт – Част 4. Щрих, стадии на изпълняване на графичното произведение


Други Уроци за начинаещи художници

  

arteducation.bg@gmail.com

Уроци се провеждат 

 в центъра на Варна, на 3 минути пеша от Катедралния събор! булевард Мария Луиза, 3-А

 

         Следвам за нас

                  

ПРОДАЖБА НА КАРТИНИ И ЖИВОПИС В БЪЛГАРИЯ

  Рисунки върху стени в интериора

  Ние не само преподаваме уроци по рисуване и живопис! Ние създаваме художествено рисунки върху стени в интериора! Вижте нашите работи по стенописи тук!

  murals

  Нова услуга на курсове във Варна

  Рисуване на картина по Ваша поръчка в екип с Вас

  Курсове по рисуване

  Уроци по рисувани за възрастни във Варна! Каним на нашите уроци ! 

  We use cookies themselves to improve the browsing experience on the Web. If you continue to browse we consider that you accept the use.