20150503 231022

Светлина и сянка

Рисуване онлайн (прочетете повече)

В тази статия ще поговорим за това как се разпространява светлината върху предметите и какво трябва да знае начинаещият художник преди да започне работа върху постановката.

Трябва още в началото да разделите предмета на две зони. Едната се нарича петно на светлината, а другата – петно на сянката. Важно е и двете зони да са ясно разграничими. Когато погледнете как се разпространява светлината по предмета, трябва да запомните следната градацие: светлина – полусянка – сянка – рефлекс. Това е основното разделяне по тон вътре в предмета. Трябва да добавим и че съществува т.нар. полусветлина. Това е леко затъмнение в светлинното петно, близо до периферията на предмета, тъй като най-светлата точка е една, а именно онази, върху която светлината пада най-силно и ъгълът на падане е най-пряк. По-нататък лъчът светлина се плъзва, ъгълът се увеличава и, съответно, намалява степента на осветеност на предмета. Именно тази светлина ние наричаме полусветлина.

Най-осветената точка при блестящите предмети се нарича блик. Понякога бликовете се появяват, когато в предмета се отразяват други източници на светлина. В този случай те са много, но най-яркият от тях е този, който отразява основния източник на светлина.

И така в петното на светлината се намират светлината, полусветлината и бликът.

В петното на сянката се намират собствената сянка на предмета, полусянката и рефлексът.

20150503 231119Рефлексът е отразената в предмета свитлина от други предмети.

Изобразяването на рефлекса е изключително важно за придаването на обем на който и да е обект в рисуването или живописта. Липсата му кара изображението да изглежда плоско.

Въпреки че рефлексът не винаги се вижда, художникът трябва да умее да го отличава и задължително да знае как да го изобрази в творбата си. Много начинаещи художници просто не знаят за съществуването му, поради което обектите им губят обема си.

Сянката на предмета се поделя на два вида – падаща и собствена.

Собствената сянка е винаги свързана с падащата и постепенно преминава в нея. Двете заедно образуват петното на сянката на предмета. Най-тъмното място винаги се намира в падащата сянка под предмета там, където тя излиза от него. На това място сянката граничи със светлината и става подчертано рязка. Колкото повече се отдалечава от предмета, толкова по-бледа става сянката, а понякога дори съвсем изчезва.

 

 


Други Уроци за начинаещи художници

  

arteducation.bg@gmail.com

Уроци се провеждат 

 в центъра на Варна, на 3 минути пеша от Катедралния събор! булевард Мария Луиза, 3-А

 

         Следвам за нас

                  

ПРОДАЖБА НА КАРТИНИ И ЖИВОПИС В БЪЛГАРИЯ

  Рисунки върху стени в интериора

  Ние не само преподаваме уроци по рисуване и живопис! Ние създаваме художествено рисунки върху стени в интериора! Вижте нашите работи по стенописи тук!

  murals

  Нова услуга на курсове във Варна

  Рисуване на картина по Ваша поръчка в екип с Вас

  Курсове по рисуване

  Уроци по рисувани за възрастни във Варна! Каним на нашите уроци ! 

  We use cookies themselves to improve the browsing experience on the Web. If you continue to browse we consider that you accept the use.