Академично рисуване гипсового слепка очите на Давид

 

Видео урок 4. Елементи на потретна академична рисунка от натура: как да нарисуваме човешко око. Учим се да рисуваме с помощта на гипсов модел на окото на Давид.

В този урок ще правим учебна рисунка по гипсов модел на око. Това е гипсов модел на окото на Давид, творба на великия скулптор Микеланджело, върху който учащите отработват построяването на окото, неговата форма и начините за рисуването му. 

Първо изграждаме композицията, наместваме обекта върху листа хартия и започваме с леки движения да нахвърляме построяването му. Сама по себе си отливката има форма на плоча и при изобразяването това също трябва да се вземе под внимание, защото в резултат на построяването ние правим линии на перспективата и показваме ракурса на обекта. То ест предметът се намира в ракурс и всичките му елементи се подчиняват на перспективните пречупвания, т.е. отиват в перспектива. Художникът трябва да покаже всичко това.

В самото начало на работата върху рисунката голямо значение има теленото построяване, т.е. ние сякаш построяваме рисунката от тел, като основно обрисуваме каркаса с прости линии, с помощта на които изследваме конструкцията на предмета.

Трябва да кажем, че Давид е статуя, направена от великия скулптор от епохата на Възраждането Микеланджело Буонароти. Скулптурата първоначално била предназначена за украса на площада във Флоренция, но по-късно станала предмет от мудейната култура и сега се съхранява в академията за изящни изкуства във Флоренция. До ден днешен творбите на Микеланджело се смятат за еталон в скулптурния жанр, а неговите фрески – за шедьоври на живописта и съвременните художници се учат от произведенията му. В дадения случай пред нас е елемент от главата на Давид – неговото око. Учениците често го използват като модел за учебно рисуване, защото с помощта на този обект художникът получава представа за това как се рисува човешко око, което е много важно за по-нататъшната работа в такъв жанр като портретната живопис. Тук е много важно умението да рисуваш всички елементи на лицето, в това число и очите. Тъй като очите са главен елемент в портрета, именно те привличат погледа на зрителя, защото първото, което гледаме, когато се обръщаме към друг човек, това са очите му. Затова за всеки начинаещ художник е много важно да се научи да изобразява очите правилно. Това се постига с помощта на такива тренировки, които провеждаме в дадения случай с учебния модел на окото на Давид.

Ето вече сме нанесли рисунката, направили сме построяването на това око и сега пристъпваме към светлосенковото решение, т.е. нанасяме сенките. Тук вече се включва и работата с щрихове. Бих искал да напомня, че щрихът се нанася по формата на предмета, като по този начин подчертава и проявява формата му. Започваме с щриховане на петно сянка, като оставяме патното светлина за момента недокоснато. Всички оттенъци художникът прави по-натам. Първоначално е много важно да се покрият всички онези места, които са в сянка. Това е важно за цялостността на създаването на рисунката. След като направим това, започваме да работим върху нюансите, обрисуваме рефлексите, затъмняваме акцентите в някои сенки, а също така отделяме много време на формата на предмета. Т.е. формата на предмета се показва с помощта на щрих покрай нея, както вече казахме. Също така формата на предмета се проявява и за сметка на изобразяването на сянката и светлината. Сянката също се разполага по формата на предмета и помага да бъде разбрана и проявена формата му.

Работим не само с молив, но и с гума. Гумата служи за рисуването на светлината. Често ние замацваме предмета, а светлината вече се рисува с помощта на връхчето на гумата. Това е много удобен похват, защото понякога е трудно да се остави светлината чрез незащрихована хартия. Доста по-лесно е просто да го изтрием с гумичка, което ние и правим. Постепенно рисунката става все по-цялостна, в нея се появяват оттенъци, нюанси, рефлекси, засилват се сенките. Окото е достатъчно сложен обект, още повече, че на нашата рисунка той е обърнат в ракурс, който също трябва да бъде изобразен добре при построяването на този предмет.

Много е важно да помним, че градацията в осветлението на предмета преминава по следната последователност: сянка, полусянка, светлина. В светлината предметът има блик, а в сянката задължително трябва да присъства рефлексът. Като имаме предвид всичко това, ние ще създадем своята рисунка, следвайки по стъпките на великия скулптор и художник на своето време – Микеланджело Буонароти.

Ние нанасяме последни щрихи, показваме блика в най-светлите места и нашата академична рисунка на учебния модел, гипсова отливка от окото на Давид, е готова.

 

 

 

 

 

За контакти

+ 359 877223923 

arteducation.bg@gmail.com

 

Купи картина от професионален художник

графика

 

dro

графика

 

Картини на нашите ученици

Пишете ни!

captcha
Презареди

Нашите учебни програми за деца

В детската група се приемат деца над шестгодишна възраст.

Повече за детските групи

001

Нашите учебни програми за възрастни

В групата за възрастни се приемат всички желаещи без възрастови ограничения.

Повече за групата за възрастни

002

За нашата художествена академия