Учебен натюрморт - Част 2. Разбирането за "скала́" и разчертаване на осите

Рисуване онлайн (прочетете повече)

Стъпка 1

 

Важно е да запомните, че не трябва да започвате с един предмет, който ви е допаднал най-много, както често правят начинаещите художници, а от скициране на цялата група предмети. Понякога силуетът на тази група образно се нарича „скала“.

 
20150503 230827
 
 

Това силуетно виждане е много важно, притежават го всички опитни художници и е необходимо да започнете колкото се може по-рано да го развивате у себе си. Когато рисувате от натура, трябва да започвате именно със скицирането на скалата, а не предметите поотделно, независимо какво рисувате. При това, след като набележите долу-горе силуета на групата предмети, трябва да внимавате да не е твърде голям или твърде малък по отношение на листа, върху който рисувате, да не е изместен твърде наляво или твърде надясно. Важно е да разположите скалата (групата предмети) така, че тя да се побере на листа равномерно и хармонично.

Стъпка 20150503 225824
 
След като сте набелязали силуета, можете да започнете да го разбивате на отделни предмети. На този етап е добре да се доверите на интуицията си и да рисувате предметите така, както ги усещате, но без да рисувате дребните детайли засега. Най-важното условие, за да постигнете успех, е да не позволите на предметите ви да излизат извън границите на скалата. Не е необходимо за момента да се стараета да нарисувате всичко добре, защото по-нататък ще се доуточняват размерите им един спрямо друг, собствените им пропорции. Затова рисунката ви все още носи характера на ескиз. Сега играта се играе само вътре в рамките на линията, която очертава силуета на цялата група предмети и нито един от тях не може да нарушава тази граница.
 
Стъпка 3

 

Когато предметите са набелязани, можете да прокарате хоризонтални и вертикални размерни оси вътре в предметите и да сравните ширината и височината им помежду им. Добре е да запомните, че човешкото око усеща много добре хоризонталните линии, докато вертикалните са трудни за определяне. Затова е важно да проверите точността си, като използвате някои методи, измислени още от великите художници от епохата на Възраждането. Тези методи са толкова точни и универсални, че художниците успешно ги прилагат и до ден днешен.

Ето и най-важните от тях:

 

Похвати за проверка на точността на измеренията
 

20150503 230732

Много от вас вероятно са забелязали, че докато рисува, художникът от време на време протяга ръката с молива напред и присвива очи като стрелец, който се кани на стреля. Това е един от методите, които художниците прилагат, а именно преценяване на измеренията на предметите с помощта на молива. В далечното минало хората не са разполагали с толкова технически приспособления, затова те измервали заобикалящия ги свят с това, което им се намирало под ръка, включително и със собственото си тяло. Оттук произлизат такива мерки като сажен, лакът, стъпка и други.

 

 

Светът на изобразителното изкуство не прави изключение. Оказало се, че ако се протегне ръката с молива напред, то може да се определи размера на предмета, като с линийка. При което крайчето на графита е върха на предмета, а с нокътя на големия пръст може да се определи къде този предмет свършва.

Ако пренесем този размер върху друг предмет, без да свиваме ръката в лакътя, то може да се прецени колко по-висок е този предмет и колко по-малки предмети могат да се поберат в големия. Така могат да бъдат получени доста точна представа за мащабите на предметите и пропорциите им един спрямо друг. Така, например, с една чаша можем да измерим големината на една бутилка, а с една ябълка – големината на чашата. В бутилката, например, могат да се поберат две чаши с четвъртинка, а в чашата се побират две ябълки и половина. Също така можем да измерим размера на бутилката с нейното гърло, като уточним вътрешните пропорции на самата бутилка.

Просто това, което трябва да запомните, е, че с по-малките предмети се измерват по-големите, а не обратното.


 

Учебен натюрморт – Част 1. Композиция

Учебен натюрморт – Част 2. Разбирането за „скала́“ и разчертаване на о́сите

Учебен натюрморт – Част 3. Изграждане на предметите

Учебен натюрморт – Част 4. Щрих, стадии на изпълняване на графичното произведение

  

arteducation.bg@gmail.com

Уроци се провеждат 

 в центъра на Варна, на 3 минути пеша от Катедралния събор! булевард Мария Луиза, 3-А

 

         Следвам за нас

                  

ПРОДАЖБА НА КАРТИНИ И ЖИВОПИС В БЪЛГАРИЯ

  Рисунки върху стени в интериора

  Ние не само преподаваме уроци по рисуване и живопис! Ние създаваме художествено рисунки върху стени в интериора! Вижте нашите работи по стенописи тук!

  murals

  Нова услуга на курсове във Варна

  Рисуване на картина по Ваша поръчка в екип с Вас

  Курсове по рисуване

  Уроци по рисувани за възрастни във Варна! Каним на нашите уроци ! 

  We use cookies themselves to improve the browsing experience on the Web. If you continue to browse we consider that you accept the use.