Учебен натюрморт - Част 2. Разбирането за "скала́" и разчертаване на осите

Стъпка 1

 

Важно е да запомните, че не трябва да започвате с един предмет, който ви е допаднал най-много, както често правят начинаещите художници, а от скициране на цялата група предмети. Понякога силуетът на тази група образно се нарича „скала“.

 
20150503 230827
 
 

Това силуетно виждане е много важно, притежават го всички опитни художници и е необходимо да започнете колкото се може по-рано да го развивате у себе си. Когато рисувате от натура, трябва да започвате именно със скицирането на скалата, а не предметите поотделно, независимо какво рисувате. При това, след като набележите долу-горе силуета на групата предмети, трябва да внимавате да не е твърде голям или твърде малък по отношение на листа, върху който рисувате, да не е изместен твърде наляво или твърде надясно. Важно е да разположите скалата (групата предмети) така, че тя да се побере на листа равномерно и хармонично.

Стъпка 20150503 225824
 
След като сте набелязали силуета, можете да започнете да го разбивате на отделни предмети. На този етап е добре да се доверите на интуицията си и да рисувате предметите така, както ги усещате, но без да рисувате дребните детайли засега. Най-важното условие, за да постигнете успех, е да не позволите на предметите ви да излизат извън границите на скалата. Не е необходимо за момента да се стараета да нарисувате всичко добре, защото по-нататък ще се доуточняват размерите им един спрямо друг, собствените им пропорции. Затова рисунката ви все още носи характера на ескиз. Сега играта се играе само вътре в рамките на линията, която очертава силуета на цялата група предмети и нито един от тях не може да нарушава тази граница.
 
Стъпка 3

 

Когато предметите са набелязани, можете да прокарате хоризонтални и вертикални размерни оси вътре в предметите и да сравните ширината и височината им помежду им. Добре е да запомните, че човешкото око усеща много добре хоризонталните линии, докато вертикалните са трудни за определяне. Затова е важно да проверите точността си, като използвате някои методи, измислени още от великите художници от епохата на Възраждането. Тези методи са толкова точни и универсални, че художниците успешно ги прилагат и до ден днешен.

Ето и най-важните от тях:

 

Похвати за проверка на точността на измеренията
 

20150503 230732

Много от вас вероятно са забелязали, че докато рисува, художникът от време на време протяга ръката с молива напред и присвива очи като стрелец, който се кани на стреля. Това е един от методите, които художниците прилагат, а именно преценяване на измеренията на предметите с помощта на молива. В далечното минало хората не са разполагали с толкова технически приспособления, затова те измервали заобикалящия ги свят с това, което им се намирало под ръка, включително и със собственото си тяло. Оттук произлизат такива мерки като сажен, лакът, стъпка и други.

 

 

Светът на изобразителното изкуство не прави изключение. Оказало се, че ако се протегне ръката с молива напред, то може да се определи размера на предмета, като с линийка. При което крайчето на графита е върха на предмета, а с нокътя на големия пръст може да се определи къде този предмет свършва.

Ако пренесем този размер върху друг предмет, без да свиваме ръката в лакътя, то може да се прецени колко по-висок е този предмет и колко по-малки предмети могат да се поберат в големия. Така могат да бъдат получени доста точна представа за мащабите на предметите и пропорциите им един спрямо друг. Така, например, с една чаша можем да измерим големината на една бутилка, а с една ябълка – големината на чашата. В бутилката, например, могат да се поберат две чаши с четвъртинка, а в чашата се побират две ябълки и половина. Също така можем да измерим размера на бутилката с нейното гърло, като уточним вътрешните пропорции на самата бутилка.

Просто това, което трябва да запомните, е, че с по-малките предмети се измерват по-големите, а не обратното.


 

Учебен натюрморт – Част 1. Композиция

Учебен натюрморт – Част 2. Разбирането за „скала́“ и разчертаване на о́сите

Учебен натюрморт – Част 3. Изграждане на предметите

Учебен натюрморт – Част 4. Щрих, стадии на изпълняване на графичното произведение

+ 359 877223923 

arteducation.bg@gmail.com

гр. Варна, бул. Мария Луиза 3-А

 

Курсове по рисуване

Уроци по рисувани за възрастни във Варна! Каним на нашите уроци ! +359 87 7223923‬‬. 

ПРОДАЖБА НА КАРТИНИ И ЖИВОПИС В БЪЛГАРИЯ

  Нова услуга в нашата художествено училище във Варна

  графика

   

  dro

  графика

   

  Рисуване на картина по Ваша поръчка в екип с Вас

  Нашите партньори

  Нашите учебни програми за деца

  В детската група се приемат деца над шестгодишна възраст.

  Повече за детските групи

  001

  Нашите учебни програми за възрастни

  В групата за възрастни се приемат всички желаещи без възрастови ограничения.

  Повече за групата за възрастни

  002

  За нашата художествена академия

  We use cookies themselves to improve the browsing experience on the Web. If you continue to browse we consider that you accept the use.